Ökoiskola lettünk

Az ökoiskolák között...

2011. május 4.-én kaptam a következő levelet:

Örömmel értesítem, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért Értékelő Bizottság javaslatára Gloviczki Zoltán Helyettes Államtitkár Úr döntése értelmében az Ön iskolája a 2011-2014 közötti időszakra elnyerte az Ökoiskola címet.

 

Mitől ökoiskola egy iskola?


Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

Forrás: http:www.ofi.hu/okoiskola

„Továbbá dióhéjban”

Az ökoiskolák

  • Figyelemmel kísérik az energiafelhasználásukat, takarékosak
  • Szelektíven gyűjtik és csökkentik a hulladékmennyiséget
  • Az iskola külső és belső környezetének esztétikus alakítását folyamatosan végzik
  • Az iskolai társas kapcsolatokra jellemző, hogy csapatmunka alakul ki, a diákok felelős, aktív részvételével
  • A pedagógusok az oktatás során a valós élethez közeli szituációkat helyezik előtérbe, az aktív, helyi környezetben felhasználható, elsősorban gyakorlatban szerzett tudást igyekeznek közvetíteni

 

 

Pátrovics Teréz

Tagiskola vezető